Zdjęcia i inne ...Parafia pod wezwianiem świętego Leonarda i Wniebowzięcia NMP w Słupcy.

Początek datuje sie na co najmniej XVI wiek. Jest jednym z najcenneiszych zabytków kultu religijnego i narodowego w tym regionie.

Odpusty:
  • 15 sierpnia - uroczystość Wniebowzięcia NMP
  • 14 września - święto Podwyższenia Krzyża Świętego
  • 6 listopada - święto św. Leonarda

Sanktuarium Św. Krzyża
ul. Sienkiewicza 11
62-400 Słupca
063 275.19.71
Budynek parafialny pełni funkcję domu rekolekcyjnego. Można w nim przyjąć 45- osobowe grupy (rekolekcje, dni skupienia)


Fotografie obrazujące wnętrze Kościoła.Ołtarz Główny.

Ołtarz główny późnorenesansowy z płaskorzeźbą Wniebowzięcia NMP oraz rzeźbami św. Leonarda i św. Jana Chrzcicielaśw. Józef


św. Jan Chrzciciel


św. Leonard


tabernakulum


Ołtarz Główny


Znak Chrystusa

Polichromie na ścianach bocznych i sklepieniu kościoła.Anioł z motywami Godzinek
ku czci NMP.


Rzeź niewiniątek betlejemskichApostołowie Jakub i PawełCuda św. Leonarda


Piekło
Adoracja Maryi przez Jej rodziców: Joachima i Annęśw. Michał Archanioł na drzwiach
do zakrystii.Matka Boża Bolesna

Kaplica Krzyża Świętego.

W kaplicy znajduje się krucyfiks z ok. 1500 roku, słynący łaskami. Jego kult sięga powstania styczniowego.
Cudowny Krzyż


Czyściec


Czyściec


Bóg Ojciec


Ostatnie Słowa Jezusa z Krzyża: "Pragnę"" Ojcze w Twoje ręce powierzam Ducha mego"


"Oto Syn Twój, oto Matka Twoja"


"Wykonało się!"
Kropielnica z 1521 r.
(znajdująca się w kruchcie
kościoła)święty Leonard
z Limoges


(ur. ok. 466 – zm. ok. 559) - rycerz frankoński,
pustelnik; jeden z najpopularnieszych
świętych kościoła
katolickiego
w Europie zachodniej w średniowieczu.
Patron dobrego porodu, więźniów, jeńców, chorych
i zagrożonych napadem lub kradzieżą.Jezus Najwyższy Kapłan,
obraz pochodzi z XVIII wieku,
około 1760-1770 r.

Obraz św. Anny Samotrzeć,
II połowa XVII wieku.


Droga Krzyżowa na sklepieniu w kaplicy
Cudownego Krzyża.


Widok z chóru na kościółJadłodajnia świętego brata Alberta.św. Brat Albert przy wejściu do Jadłodajni.Pomnik św. brata Alberta przed Jadłodajnią.


Wydawanie obiadów od poniedziałku do piątku w godz. 13:00 do 14:00.


Dzwonnica.Maria Fiszer- opiekowała się kościołem,
który uchroniła w czasie II wojny światowej
u burmistrza Słupcy przed rozebraniem kościoła.Kropielnica.
Wota.
Modrzewiowa płyta nagrobna
ks. Jakuba Basińskiego z 1788 r.Kwiaty w kościele.