Piątkowe Nabożeństwa i modlitwy
Pan Jezus z Cudownego Krzyża.


Litanie do Jezusa z Cudownego Krzyża.

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

O święty Krzyżu - broń nas!
O błogosławiony Krzyżu,
O Krzyżu, drzewo życia,
Drzewo uznania dobrego,
Ozdoba całego chrześcijaństwa,
Narzędzie naszego Odkupienia,
Źródło wszelkiego błogosławieństwa,
Pociecho wszystkich strapionych,
Postrachu złych duchów,
Katedro cierpliwości,
Obrono chrześcijan,
Kluczu do Królestwa niebieskiego,
Ucieczko we wszystkich uciskach i pokusach,
Nadziejo grzeszników,
Światło sprawiedliwych,
Odpoczynku doskonałych,
Pociecho cierpiącego Kościoła,
Chwało zwycięskiego Kościoła,
Przewidziany przez Patriarchów i Proroków znaku naszego zbawienia,
Radości Apostołów,
Korono Męczenników,
Wesele Wyznawców,
Tarczo Dziewic,
Zadatku Wiecznego Szczęścia,

Krzyżu Święty, któryś nam wieczną szczęśliwość przygotował,
Krzyżu Święty, któryś godny był nosić Zbawiciela świata,
Krzyżu Święty, na którym śmierć pokonaną została,

Jezu Chryste, ukrzyżowany Zbawicielu- zmiłuj się nad nami
Jezu Chryste, któryś cierpiał hańbę krzyża,
Jezu Chryste, któryś Ojcu Twojemu Niebieskiemu posłuszny był, aż do śmierci krzyżowej,
Jezu, któryś Ciałem Twoim na Krzyżu za grzechy nasze zapłacił,
Jezu, któryś wyrok śmierci na nas wydany przybiłeś do Krzyża,
Jezu, któryś przez Krzyż Twój zwyciężył szatana,
Jezu, któryś nas przywiódł przez Krzyż do wolności Synów Bożych,
Jezu, Kapłanie, któryś przez własną Krew do świątyni wstąpił i dla nas wieczne zbawienie uzyskał,
Jezu, który ze znakiem Krzyża przyjdziesz sadzić żywych i umarłych,
Bądź nam miłościw- przepuść nam, Jezu
Bądź nam miłościw- wysłuchaj nas, Jezu
Od grzechu każdego - wybaw nas, Jezu
Od zasadzek nieprzyjaciela wiecznego,
Od potępienia wiecznego,
Od bojaźni śmierci,
Przez Krzyż Twój święty,
Przez pięć ran Twoich,
Przez Krew Twoją,
My grzeszni, Ciebie prosimy - wysłuchaj nas, Jezu
- abyśmy zawsze byli prawdziwymi miłośnikami Twego Krzyża,
Ciebie prosimy - wysłuchaj nas, Jezu
- abyśmy w niczym chwały nie szukali, tylko w Krzyżu Twoim świętym,
Ciebie prosimy - wysłuchaj nas, Jezu
-abyś nas mocą Twego Krzyża świętego od wszelkich niebezpieczeństw ciała i duszy uwolnić raczył
Ciebie prosimy - wysłuchaj nas, Jezu

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata- przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata-wysłuchaj nas, Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata- zmiłuj się nad nami, Jezu.

K: Któryś za nas cierpiał rany.
W: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:

Wszechmogący Boże, Syn Twój, posłuszny Twojej woli, poniósł śmierć na krzyżu, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni, spraw, abyśmy poznawszy na ziemi tajemnicę odkupienia, mogli otrzymać jego owoce w niebie, Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen
W każdy piątek przed Cudownym Krzyżem trwa wyjątkowe nabożeństwo.
Rozpoczyna się ono o godzinie 15-stej, czyli Wyjątkowej Godzinie, gdy Jezus wylewa zdroje Miłosierdzia na ludzkość. Odprawiona jest Eucharystia, następnie Adoracja Jezusa w Hostii- Odmawiana jest Koronka do Bożego Miłosierdzia i czas na osobistą, prywatną rozmowę z Bogiem, a następnie o godzinie 18-stej jest kolejna Msza święta (w intencjach zbiorowych).

Modlimy się o łaski, których tak nam bardzo potrzeba. Modlitwa ta jest pełna ufności, wiary w Bożą Opiekę, jest wzruszająca. Polecamy się Bożej Miłości i uczymy się, jak mamy żyć. Jezus nas tutaj gromadzi.
Zapraszamy serdecznie do udziału w tej Wyjątkowej modlitwie, tutaj odzyskasz nadzieję, wiarę,umocnisz się Jego Obecnością, poczujesz Bożą Miłość...
Jezus czeka i zaprasza!

więcej informacji pod adresem email
parleonarda@poczta.onet.pl
lub numerem telefonu
(063) 275-19-71

Modlitwa:

Jezu Najdroższy!

Na tym miejscu wsławionym cudami, co tak często przywracałeś chorym zdrowie, ociemniałym wzrok, głuchym słuch, niedowiarkom wiarę, a wszystkim miłość Bożą. Racz i nam przyjść z pomocą! Daj nam żywą wiarę, doskonałe nawrócenie, zdrowie duszy i ciała, siły do pracy, wytrwanie w dobrym, śmierć szczęśliwą i te łaski, które są nam najbardziej potrzebne, a o które z ufnością błagamy.
O Jezu z cudownego Krzyża, nie opuszczaj nas, błogosław nam, naszym rodzinom, naszemu miastu, naszej Ojczyźnie. O to proszą Cię, Cudowny Chryste Ukrzyżowany, Twoi niegodni czciciele.

Amen.


Jezu z Cudownego Krzyża w słupeckim kościele, zwracam się do Ciebie, bo jesteś moją nadzieją, oparciem i ratunkiem.
Racz przyjąć o Jezu, wszystkie troski mojego serca.
Z żywą wiarą, mocną pokorą i wielką ufnością  proszę Cię o te łaski których bardzo pragnę i potrzebuję. Jezu najdroższy, jednak nie moja, ale Twoją nich spełnia się wola w moim życiu...  Jezu Ukrzyżowany, wspomożenie i obrono nasza,
zmiłuj się nad nami.

Koronka do Ran Chrystusowych.

O Jezu, Boski Odkupicielu, bądź nam miłościw i całemu światu. Amen.
Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen.
Przebacz, zlituj się mój Jezu, w otaczających niebezpieczeństwach Krwią Twoją Najdroższą
osłoń nas. Amen.
Ojcze Przedwieczny, błagamy Cię przez krew Jezusa Chrystusa, Syna Twego
Jednorodzonego, okaż nam miłosierdzie. Amen.


Na dużych paciorkach różańca:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa
— na uleczenie ran dusz naszych.


Na małych paciorkach różańca:

O mój Jezu przebaczenia i miłosierdzia
— przez zasługi Twoich świętych ran.


Na zakończenie 3 razy:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa
- na uleczenie ran dusz
naszych.


O Jezu, oto ja upadam na kolana przed Twoim Krzyżem i z największą  żarliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś serce me przepełnił wielkim uczuciem wiary, nadziei   i miłości, abym  w duchu mógł oglądać twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiać, bo w nich jest moje uzdrowienie, ocalenie, nawrócenie i radość życia. Amen.

Modlitwa.

Za wszystkie dary z Bożej ręki wzięte
za skarby wiary, za pociechy święte,
za trudy, prace i pracy owoce,
za chwile sił i ciężkie
niemoce,
za spokój walki - zdrowia i choroby
za uśmiech szczęścia i za łzy
żałoby
za krzyż ciężki na barki
złożony
niech będzie Jezus Chrystus
pochwalony.
Potrzebujesz wsparcia modlitewnego?
Nie wiesz, kogo poprosić o modlitwę?
Już masz!
Będziemy z radością polecać Dobremu Bogu intencje modlitewne.
W każdy piątek jest odprawiana Msza święta przed Cudownym Krzyżem.


Wyślij email:
parleonarda@poczta.onet.pl


" Proście, a otrzymacie "
JezusCudowny Chryste,
z drzewa wyrzeźbiony,
na krzyżu rozpięty
jak żywy-
to czas
i ludzkie prośby,
wyszeptane w ciszy,
wykrzyczane w bólu,
wymodlone w nadziei
dają drzewu
tchnienie życia.